TERMES I CONDICIONS DE VENDA

1. ACEPTACIÓ DE TERMES I CONDICIONS.

Per a poder comprar al nostre establiment online, l'usuari ha d'estar d'acord amb els nostres termes i condicions així també com amb el nostre avís legal. Les dades obtingudes fruit del registre dels nostres clients estan protegits per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals y garantia de drets digitals i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, sobre els termes de la mateixa. Les relacions entre comprador i venedor estan subjectes a tal legislació en referència als termes i condicions que son vinculats per a ambdues parts.

2. COMANDES

Totes les comandes es consideraran vinculants. Mitjançant la confirmació i pagament del mateix, s’estableix l’acceptació d’aquests termes i condicions de venda en referencia a la legislació vigent en matèria mercantil, per les opcions de pagament, condicions d’entrega i certificació de garantia. Les comandes que continguin dades visiblement insuficients o incorrectes poden ser cancel·lades.

3.ENVIAMENT I CONDICIONS D’ENTREGA

3.1. El pagament de les comandes es faran d’acord a les condicions d’entrega al client, mitjançant targeta bancaria en tot cas.

3.2. Tots els preus dels productes al nostre establiment son preus finals. (Inclouen tots els impostos aplicables)

3.3. L’operador es reserva el dret de modificar els preus dels productes a la seva botiga en línia. Si les despeses de gestió i d’enviament canvien, aquests poden fer variar el preu del producte.

3.4. En cap cas es pot escollir determinada característica de color en la comanda del nostre producte, però si que existeix la possibilitat de, seguidament d’haver realitzat la comanda online, contactar-nos per correu electrònic o telefònicament, expressar el seu desig sobre tals característiques, sempre que estigui sigui possible, serà satisfeta.

3.5. A menys que s’indiqui el contrari, el lloc d’entrega es la direcció indicada pel comprador en la direcció d’entrega de la comanda. Tanmateix, es prendrà la primera direcció que s'indiqui o es pugui interpretar.

Els enviaments es practicaran en dies hàbils, essent aquests de dilluns a divendres. Els divendres tindran com a hora límit, les 14.00, passant totes les comandes realitzades a posteriori, el seu enviament al dilluns.

3.6. En el cas de refusar la mercaderia per part del client per una raó a que aquesta estigui danyada o en mal estat, el client disposarà del dret al reemborsament de les despeses de manipulació i d’enviament.

3.7. Si mitjançant l'operador logístic s'intenta fer entrega de la comanda i no es possible realitzar-la, transcorregut el temps del protocol de l'operador per a l'entrega, si la comanda es retornada al remitent, per rebre novament la comanda, el client haurà d'abonar de nou el preu de l'enviament.

Tanmateix, si s'ha produït l'entrega a l'operador logístic i d'acord amb la legislación espanyola en materia de contracte de compravenda, la responsabilitat d'entrega és del propi client, ja que contracta el servei a l'hora de realitzar la comanda i no es DEPILSIL qui el realitza, per tant, qualsevol reclamació del servei d'entrega serà responsabilitat del client. 

3.8. Els preus d’enviament son a càrrec del comprador i seran d’acord als que va escollir quan va realitzar la comanda.

3.9. La seva informació personal no serà revelada a tercers que no siguin el transportista contractual per a l’entrega de la seva comanda.

3.10. Per a comandes realitzades a Amazon, aquests es regiran per les condicions de venda del propi lloc web d'Amazon. 

4. COBERTURA

Queden fora de la cobertura de la garantia legal establerta en els següents casos:

•                Els danys del producte durant el transport, el responsable serà l’empresa de transports, i per tant, subsidiàriament a qui s’ha de reclamar els mateixos.

•                Els defectes derivats d’un us inadequat del producte.

•                Els defectes causats per l’emmagatzament inadequat del producte. •                Els defecte causats pels elements natural.

•                Els defectes causats per l’ús contrari del producte contrari a les condicions establertes en la documentació o en l’envàs del producte.

4.1. Si la comanda es trobés fora d’un d’aquests casos, el comprador haurà de retornar el producte al venedor i aquest li enviarà una comanda amb les mateixes condicions que la va formalitzar.

5. CANCEL·LACIÓ DE COMANDES.

5.1. Les comandes només es podran cancel·lar en les següents condicions:

•                Quan la comanda estigui en procés de preparació.

•                Quan la comanda estigui enviada o recepcionada i aquest no hagi estat desembalat dels mitjans d’enviament.

5.2. Per a la devolució únicament en els dos casos anteriors, el comprador haurà de posar-se en contacte amb el venedor en un termini de 3 dies després de formalitzar la comanda i confirmació de la mateixa o be en un termini de 3 dies a la recepció.

5.3. Les despeses de devolució seran sempre a càrrec del comprador i pels mateixos mitjans que va sol·licitar el client a l’efectuar la comanda i en un termini no superior a 7 dies naturals.

5.4. Si s’observés que la mercaderia retornada hi ha danys o us, parcial o total, o incompleta, el venedor tindrà dret a una indemnització pels danys causats pels bens, pels quals es prendran com a fiança els fons del pagament de la comanda.

6. OBSEQUIOS Y PROMOCIONES.

Si la comanda es bonificada amb un regal/obsequi o promoció, i existeix una resolució de contracte per negligència o culpa del comprador, el venedor queda eximit de qualsevol tipus de responsabilitats i si existeixen danys quantificables, el venedor te dret a una indemnització pels danys causats a pesar que sigui un regal/obsequi o promoció. Aquestes condicions son vàlides del 6 de desembre de 2018.